Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län
   


Program

Bli medlem

Kontakt

Boklåda

Kurser

Lokalhistoriska
prisetWivianne Högman

Den 19 oktober 2023, i samband med Sällskapets 40-årsfirande, delades det lokalhistoriska priset till Morten P. Hooglands minne, ut till Wivianne Högman från Lekeberg. Motiveringen lyder som följer:

Hon har med outsinlig energi och med ett vinnande sätt förmedlat glädje och kunskap under många år. Efter att på 60-talet flyttat till Västernärke ledde hon gymnastikgrupper både i Hasselfors och Mullhyttan. Under flera år arbetade hon med turistinformation i Lekebergs kommun.

När Mullhyttans bygdeförening bildades för 50 år sedan riktades engagemanget mot att förmedla kunskap om bygdens kulturarv genom bygdeföreningen. Idag är Mullhyttans bygdeförening ägare av en vacker hembygdspark med bl a kvarn och ramsåg. Mullhyttemarknaden är en stor årlig aktivitet. Under flera år har hon varit bygdeföreningens ordförande.

Hon har även engagerat sig i föreningen Riseberga Redeviva som en entusiastisk guide vid Riseberga kloster, ofta utklädd till nunnan Ingeborg. I kontrast till detta gör hon också inhopp i Lekebergs revysällskap bl a spelande den utmanande relationskonsulten Malena Ivarsson.

Allt visar på den kunskap, bredd och fantasi som är så kännetecknande för Wivianne Högman. Wivianne Högman har under sin mångåriga gärning med engagemang, gott humör, och mycket ideellt arbete starkt bidragit till att Mullhyttan med omgivningar idag är ett välbesökt turistmål.

Lokalhistoriska Sällskapet har därför beslutat tilldela henne 2023 års lokalhistoriska pris för en enastående gärning till kulturarvets och kulturmiljöns fromma.


Lokalhistorisk läsning för Örebro län är sällskapets årsbok som kommer ut med varierande mellanrum. Den senaste boken »Att gå över gränsen – brott och straff i Örebro län« kom 2018. Boken är nummer 12 i sällskapets bokutgivning. De två första årsböckerna är tyvärr slutsålda.

Mer information om innehållet i böckerna hittar du i Lokalhistoriska sällskapets boklåda. Där kan du även beställa böckerna.


Webbansvarig: Håkan Henriksson