Bli medlem !
   


Program

Bli medlem

Kontakt

Boklåda

Kurser

Lokalhistoriska
priset

 

Lokalhistoriska sällskapet i Örebro län är en förening som sammanför människor som är intresserade av historia i allmänhet och av lokalhistoria i synnerhet.

Sällskapet har varit verksamt i över 40 år och har idag drygt 230 medlemmar. Det var elever och lärare på högskolans kurser i lokalhistoria som år 1983 tog initiativet till föreningen. Sedan dess har medlemsantal och verksamhet varit i stadig tillväxt.

Många av medlemmarna har deltagit i högskolans lokalhistoriska kurser, men de flesta är med i föreningen på grund av sitt stora historieintresse, sitt engagemang och sin nyfikenhet på länets historia.

Sällskapet anordnar varje termin ett antal intressanta föreläsningar, seminarier och utfärder - ofta i samarbete med universitetet. Föreläsarna presenterar många gånger alldeles nya forskningsresultat. Vår ambition är att erbjuda god populärvetenskap och fungera som kontaktyta mellan lokalhistoriskt intresserade människor.

Sällskapet ger även ut en skrift, Lokalhistorisk läsning för Örebro län. Elva årgångar har hittills kommit ut. Skriften innehåller spännande uppsatser och de som skriver är våra medlemmar. Naturligtvis får medlemmarna rabatt på boken.

Du är välkommen att bli medlem i Lokalhistoriska Sällskapet. Avgiften är 150 kr per år.

Du kan kontakta föreningens kassör Jan Klingberg via e-post jan.klingberg@telia.com för medlemskap och ytterligare information.