Boklåda
   


Program

Bli medlem

Kontakt

Boklåda

Kurser

Lokalhistoriska
priset


Lokalhistorisk läsning för Örebro län

Lokalhistorisk läsning för Örebro län är sällskapets årsbok som trots namnet kommer ut vartannat år. Hittills har åtta nummer utkommit. Den senaste boken kom 2013. Observera att fraktkostnad alltid tillkommer vid beställning.


Lokalhistorisk läsning nr 1Lokalhistorisk Läsning för Örebro Län nr 1

I detta första nummer av Lokalhistorisk läsning för Örebro län skildras Örebro-Kurirens komplicerade tillkomsthistoria av Brigitte Mral och Göran Lindhé berättar med utgångspunkt från några unika vykort om människor och miljöer i det gamla Örebro.

[40 sidor] [tryckår: 1992]
Slutsåld!


Lokalhistorisk läsning nr 2Lokalhistorisk Läsning för Örebro Län nr 2

I denna andra årgång av Lokalhistorisk Läsning för Örebro Län finns åtta uppsatser som belyser olika delar av Närkes och Bergslagens historia.

Här skildras Örebro Sportklubbs bakgrundshistoria och en tidig strejk på Kexfabriken i Örebro. Här kan vi läsa ur en småbrukares dagbok 1927 och få en inblick i ett lanthushåll i Västernärke under 1900-talets första decennier.

Vidare berättas om Örebro Stentryckeri, gruvarbetare och pigor på 1800-talet samt om Sköllerstabygdens historia.

[96 sidor] [tryckår: 1993]
Slutsåld!


Lokalhistorisk läsning nr 3Lokalhistorisk Läsning för Örebro Län nr 3

I den tredje årgången av Lokalhistorisk Läsning för Örebro Län finns fem uppsatser som beslyser olika delar av Närkes och Bergslagens historia.

Här publiceras också för första gången landshövding Adolph Mörners beskrivning över Edsbergs härad från 1762. Hans förbisedda och opublicerade länsbeskrivning presenteras och den legendariska luffarkonferensen i Hallsberg 1921 beslyses. Här kan vi även läsa om 1 maj 1903 i Örebro, om Örebroprosten Johan Bilberg och bergmästaren Detlof Heijke i Kopparberg.

[83 sidor] [tryckår: 1995]
Pris 60 kr [50 kr för medlemmar]
Beställ boken !


Lokalhistorisk läsning nr 4Lokalhistorisk Läsning för Örebro Län nr 4

Det finns många människor att berätta om i historien. I den här årgången av Lokalhistorisk läsning kan du läsa om Spjällbode i Stora Mellösa, Olga i Skyllberg och Vita bandets ordförande Mathilda Tengvall. Och vem var "sköna Viola" på Örebroutställningen 1911?

I fyra uppsatser presenteras bland annat lokala sägner om runstenar från Närke och Örebrokvinnornas aktiva, men motarbetade, kamp för ett rusdrycksförbud vid seklets början.

[79 sidor] [tryckår: 1997]
Pris 60 kr [50 kr för medlemmar]
Beställ boken !


Lokalhistorisk läsning nr 5Lokalhistorisk Läsning för Örebro Län nr 5

Människor glömmer inte sin hembygd så lätt. När utvandrare från Örebro län skapade sig en framtid i Nordamerika förde de också med sig hembygdens ortnamn till det nya landet. Om hur denna överföring gick till kan du läsa i denna årgång av Lokalhistorisk läsning.

Dessutom behandlas så vitt skilda ämnen som etableringen av Kvarntorpsindustrin på 1940-talet, Örebro rådhus historia, Karl XII:s likfärd genom Örebro län, egnahemsbebyggelse i Längbro samt torparnas villkor i Hällefors under 1920- och 1930-talen.

[99 sidor] [tryckår: 1999]
Pris 60 kr [50 kr för medlemmar]
Beställ boken !


Lokalhistorisk läsning nr 6Lokalhistorisk Läsning för Örebro Län nr 6

Varför fick konflikten mellan myndigheterna och roparerörelsen i Kvistbro ett sådant våldsamt förlopp? Vilken roll spelade författaren och journalisten Margit Palmaers egna erfarenheter för hennes kvinnopolitiska engagemang? Vad gjorde man på vassfabriken i Hidingsta?

Här berättas också om kvinnan bakom signaturen Nämndemansmor, om Laggartorps stationssamhälle, om försöken att rädda uven åter till Närke och om Betaniakyrkans söndagsskolas hundraåriga historia.

[120 s] [tryckår: 2001]
Pris 60 kr [50 kr för medlemmar]
Beställ boken !


Lokalhistorisk läsning nr 7Lokalhistorisk Läsning för Örebro Län nr 7

Hur drabbade 1834 års koleraepidemi människorna i Laxå? Hur var det möjligt att bedriva allmogesmide i Lerbäcks bergslag ända in på 1940-talet? Var fotbollsarenan Stora Valla egentligen en världslig helgedom mitt i brukssamhället Degerfors? Och hur hade officersfruarna det egentligen under den svenska stormaktstiden?

Denna jubileumsutgåva innehåller 13 olika artiklar från länets samtliga kommuner.

[176 s] [tryckår: 2003]
Pris 60 kr [50 kr för medlemmar]
Beställ boken !

Lokalhistorisk läsning nr 8Lokalhistorisk Läsning för Örebro Län nr 8

Sten–livsnödvändigt för de allra första »länsborna« som för 8000–9000 år sedan gjorde redskap av just sten och ett favoritmaterial för bildhuggare under alla tider.

Kalksten–byggnadsmaterialet framför andra för 1100-talets kyrkobyggare, liksom för medeltidens och vasatidens slottsbyggare. Intresset för Närkes kalksten har hållit i sig sedan dess! Skiffer och marmor–andra förnämliga stenarter som har berikat vår byggnadskultur.

Allt detta om sten och mer därtill står att läsa i föreliggande volym, nr 8 av Lokalhistorisk läsning för Örebro län.

[96 s] [tryckår: 2006]
Pris 60 kr [50 kr för medlemmar]
Beställ boken !


Patroner, gästgivare och andra kvinnorPatroner, gästgivare och andra kvinnor. Lokalhistorisk Läsning för Örebro Län nr 9

En abbedissa i 1300-talets Sverige, en patronessa som blir patron, en torparflicka som blir lärarinna, socialist och pacifist och så örebroflickan Ulla Billquist som sjöng sig in i allas hjärtan. Det är några av de människoöden från olika delar av Örebro län som vi får lära känna i den här boken.

Läs också om Wilhelmina Lagerholm, konstnär och fotograf i 1800-talets Örebro, gästgivardöttrarna från Askersund och kalaskokerskor från Närke.

[138 s, inbunden] [tryckår: 2008]
Pris 100 kr [60 kr för medlemmar]
Beställ boken !


Så var det förrSå var det förr. Lokalhistorisk Läsning för Örebro Län nr 10

När kom järnvägarna till länet? Vilka villkor levde gruvarbetarna och fattiga under? Vad hände under andra världskriget? Hur har byar och kvarter förändrats under historiens gång?

Detta och mycket mer behandlas i denna bok. De åtta författarna har alla deltagit i de lokalhistoriska kurser som Sällskapet anordnar varje år.

[164 s, inbunden] [tryckår: 2010]
Pris 100 kr [60 kr för medlemmar]
Beställ boken !


Bönder, berg och bävergnagBönder, berg och bävergnag. Lokalhistorisk Läsning för Örebro Län nr 11

Vad vet du om bävern i Närke? Eller om Hjälmarfisket? Och när dog kräftorna i Hjälmaren ut och hur kom de tillbaka? Visste Du att man brutit koboltmalm under 1800-talet i Södra Närke? Och känner Du till hur jordbrukarnas tillvaro ändrades under förra seklet? Kanske Du vill ha ett herrgårdsrecept från ett av de stora godsen? Har du någon gång mötte »Den Store« i skogen, eller vet hur man anlägger ett fågelreservat? Visste Du att De Blå Bergen har varit örebroarnas vildmark i 50 år 2013 och att vårt innanhav Hjälmaren varit båtfolkets och skridskoåkarnas paradis i mer än 100 år?

I boken »Bönder, berg och bävergnag« har Du svaret på alla dessa frågor och fler därtill om människa, djur och natur i Örebro län.

[182 s, inbunden] [tryckår: 2013]
Pris 100 kr [60 kr för medlemmar]
Beställ boken !


Att gå över gränsen – brott och straff i Örebro länAtt gå över gränsen – brott och straff i Örebro län. Lokalhistorisk Läsning för Örebro Län nr 12

År 1632 brändes en häxa på bål i Örebro. Nästan 400 år senare invigdes ett specialbyggt Kvinnohus i samma stad. Under mellantiden har synen på vad som är att betrakta som brott och hur brott ska bestraffas genomgått stora förändringar. Med exempel från Örebro län visar bidragen i den här boken hur gränsen mellan rätt och fel har flyttats i takt med samhällets utveckling.

I boken får vi bland annt ta del av rättsprotokoll från Grythyttan där upprörda ortsbor 1723 tog lagen i egna händer, den sista avrättningen i Kopparberg 1809 och polisarbetets utveckling under 1900-talet. Vi får också kika över de murar och stängsel som omger riksanstalterna i Kumla och Hinseberg.

[192 s, inbunden] [tryckår: 2018]
Pris 195 kr [150 kr för medlemmar]
Beställ boken !