Lokalhistoriska priset
   


Program

Bli medlem

Kontakt

Boklåda

Kurser

Lokalhistoriska
priset


I samband med Lokalhistoriska sällskapets 20-årsjubileum 2003 instiftades ett lokalhistoriskt pris för värdefulla insatser för länets lokalhistoria.

2023
Wivianne Högman, Mullhyttan.

Wivianne Högman

Den 19 oktober 2023, i samband med Sällskapets 40-årsfirande, delades det lokalhistoriska priset till Morten P. Hooglands minne, ut till Wivianne Högman från Lekeberg. Motiveringen lyder som följer:

Hon har med outsinlig energi och med ett vinnande sätt förmedlat glädje och kunskap under många år. Efter att på 60-talet flyttat till Västernärke ledde hon gymnastikgrupper både i Hasselfors och Mullhyttan. Under flera år arbetade hon med turistinformation i Lekebergs kommun.

När Mullhyttans bygdeförening bildades för 50 år sedan riktades engagemanget mot att förmedla kunskap om bygdens kulturarv genom bygdeföreningen. Idag är Mullhyttans bygdeförening ägare av en vacker hembygdspark med bl a kvarn och ramsåg. Mullhyttemarknaden är en stor årlig aktivitet. Under flera år har hon varit bygdeföreningens ordförande.

Hon har även engagerat sig i föreningen Riseberga Redeviva som en entusiastisk guide vid Riseberga kloster, ofta utklädd till nunnan Ingeborg. I kontrast till detta gör hon också inhopp i Lekebergs revysällskap bl a spelande den utmanande relationskonsulten Malena Ivarsson.

Allt visar på den kunskap, bredd och fantasi som är så kännetecknande för Wivianne Högman. Wivianne Högman har under sin mångåriga gärning med engagemang, gott humör, och mycket ideellt arbete starkt bidragit till att Mullhyttan med omgivningar idag är ett välbesökt turistmål.

Lokalhistoriska Sällskapet har därför beslutat tilldela henne 2023 års lokalhistoriska pris för en enastående gärning till kulturarvets och kulturmiljöns fromma.

2018
Christer Blohm, Örebro.

Christer Blohm

Den 13 februari delades 2018 års Lokalhistoriska pris till Morten P. Hooglands minne ut till Christer Blohm.
Motiveringen lyder: Christer Blohm har ju faktiskt varit med i Sällskapet från tidernas begynnelse, ja till och med före tidernas begynnelse. Redan i början på 1980-talet gick Christer en lokalhistorisk kurs på dåvarande Högskolan i Örebro. Det var studenterna på högskolans lokalhistoriska kurser som initierade Lokalhistoriska sällskapet. Ganska snart blev Christers historiska kunskaper verkstad. Det blev en utställning under rubriken »Axberg under 100 år«, som följdes upp av en bok »Lillån och Hovsta 1950–1991«. Boken skrevs av eleverna i klasserna 9e och 9f och med Christer som redaktör. Och det blev ett par skrifter om Örebros historia.

Som den kalenderbitare och ÖSKare han är, har han dokumenterat ÖSK:s fotbollshistoria under klubbens första hundra åren 1908–2008. Det landade inte i en bok, utan två. Han var också en av redaktörerna för boken om ÖSK:s olika sektioner. Sedan gjorde han ett avsteg från det lokalhistoriska temat vilket väl må vara honom förlåtet. 2008 kom hans praktverk om det svenska herrfotbollslandslaget. Det som är värt att veta om landslagets första hundra år, och lite till, finns med i den boken.

Men Christer återvände gudskelov till lokalhistorien – i teori och praktisk handling. Vi tänker på hans insatser för att behålla Rudbeckskolan, hans arbetsplats, som 2006 hotades av nedläggning. Och som vi har fått höra här i kväll. I sin bok »Skolan som fick Sverige att rulla« visar Christer inte bara på skolans historia, utan också på vilka värden som gått förlorade om skolan lagts ner.

Att du Christer är en utmärkt och inspirerande historielärare – det kan många gamla elever vittna om. Men det är inte därför som styrelsen för Örebro läns lokalhistoriska sällskap har beslutat tilldela dig det lokalhistoriska priset – det får du för ditt lokalhistoriska arbete som du – även om det ibland har funnits överlappningar eller kopplingar - bedrivit vid sidan av din lärargärning. Med det har du givit viktiga bidrag till forskningen om Örebros historia, framför allt om dess idrotts- och skolhistoria– dessutom presenterade i vacker och läsvärd form.

2013
Carl Anders Lindstén, Örebro

Carl Anders Lindstén

Den 29 november delades 2013 års Lokalhistoriska pris till Morten P. Hooglands minne ut till Carl Anders Lindstén för »sin mångåriga, entusiastiska och alltjämt pågående folkbildande verksamhet kring länets natur- och kulturminnen«.

2011
Ulrik Jansson, Hallsberg

2010
Sofia Sundström, Örebro

Sällskapets ordförande Göran Henrikson och pristagaren Sofia Sundström. Foto: Göran Sundström

I samband med Lokalhistoriska sällskapets årsmöte den 17 februari delades 2010 års Lokalhistoriska pris ut till Sofia Sundström för sin dokumentation av tidigare kvinnogenerationers bröd- och kakbak i Lekeberg, vars slutresultat blev boken »Vad man bakade i Lekeberg när mormor var ung«.

2008
Thomas Eriksson, Frösvidal
Hjulsjökuntera, Hjulsjö

Stefan Backius och Thomas Eriksson
Vid Lokalhistoriska Sällskapets 25-årsfest på Svampen i Örebro den 6 november 2008 tilldelades Stefan Backius & Hjulsjökuntera och Thomas Eriksson 2008 års lokalhistoriska pris. Hjulsjökuntera tilldelades priset för »sin värdefulla traditionsförmedling och förnyelse av den lokala folkmusiktraditionen med Hjulsjö som hjärtpunkt.« Thomas Eriksson tilldelades priset för »sin bok om spelman Glys och andra spelmän i vilken han lyft fram och gett profil åt ett viktigt inslag i den närkingska kulturen«.

2007
Lennart Bäck, Almby

2006
Inga Davidsson Friberg, Ekeby

2005
Åke Granberg, Grythyttan

2003
Morten P. Hoogland, Örebro
Ann-Sofi Lindsten, Örebro